Onze Stalling

Huisvesting

Huisvesting paarden

Paardenpension De Frissche Roemer biedt u mooie ruime stallen, waar in vier verschillende afdelingen maximaal 50 paarden en pony's afhankelijk van hun grootte optimaal individueel gestald kunnen worden. De pensionstal biedt 4 verschillende grootte boxen. Gekozen kan worden uit een box van 8,5 m2 (ponybox), een box van 9,5 m2 (medium), een box van 10,5 m2 (large) en een box van 13,2 m2 (4m x 3,30 m, Extra Large). De boxen zijn voorzien van open traliehekken, waardoor de paarden en pony´s veelvuldig onderling sociaal contact kunnen onderhouden. Tevens hebben de boxdeuren een open front, zodat de paarden gemakkelijk het gangpad kunnen inkijken.

WEIDEGANg

Uw paard komt elke dag buiten zonder uw aanwezigheid in zomer en winter!!

Dagindeling

Zomer

(medio april - oktober)

Vanaf 08.00 uur krijgen alle paarden krachtvoer. Daarna wordt elk paard aan het halster in zijn/haar eigen groepje op het weiland neergezet. Op het weiland staan drinkwaterbakken die dagelijkse bijgevuld en ververst worden met waterleidingwater. Vanaf 17.00 uur wordt elk paard aan het halster weer naar binnen gelopen waar de 2e krachtvoergift al voor hem/haar klaarligt. Voorts krijgen alle paarden nog een ruwvoergift die eventueel ook s'avonds nog om 21.30 uur verstrekt kan worden. Alle paarden gaan elke dag in eigen vaste groepjes minimaal 7 uur het weiland op. Van maandag tot zaterdag wordt dit door de (medewerkers van) pensionstal verzorgd, zodat u niet perse naar stal hoeft te komen. Alleen op de zon- en feestdagen verzorgen de pensionklanten zelf via een eigen schema het buitenzetten en binnenhalen van de groepjes. Afhankelijk van de grootte van de paardengroepjes bent u dus 1 x per 2 - 3 weken aan de beurt met buiten/binnen zetten. Dit kost u ongeveer een kleine 30 minuten tijd. Het voeren gebeurt door de pensionstal.

Pensioenpaarden

Pensionstal De Frissche Roemer biedt ook plaats aan pensioenpaarden die hun rust verdiend hebben.
Deze paarden komen ook elke dag buiten, op dezelfde manier als de andere paarden. Eventueel is er per jaar ook een "ouderenclub" te vormen.

Dagindeling

Winterseizoen

(medio oktober - april)

Vanaf 08.00 uur krijgen alle paarden krachtvoer. Elk paard/pony is in een vaste merrie/ruinen groep ingedeeld op een vast paddocktijdstip per dag.
De vaste paddocktijdstippen zijn 09.00 / 11.00 / 13.00 / 15.00 uur. Er zijn twee grote zandpaddocks beschikbaar met afmetingen 40 x 20 meter en een derde kleine zandpaddock van 20 x 6 meter.
Groep 1 en 2 gaan om 9.00 uur naar buiten. Om 11.00 uur wordt groep 1 + 2 binnen gehaald en vervolgens worden groep 3 + 4 weer buitengezet in de zandpaddocks. Zo wordt de hele dag door gewisseld op de vaste paddocktijdstippen.
Vanaf 8.30 uur volgt de 1e ruwvoerbeurt per box
Om 13.00 uur volgt een 2e ruwvoerbeurt per box.
Om 17.00 uur komen de laatste groepen weer binnen en volgt de 3e ruwvoer en 2e krachtvoerbeurt per box.
Eventueel kan ook om 21.30 uur nog een 4e ruwvoerbeurt verstrekt worden. Op de dag wordt dan minder verstrekt.
Alleen op de zon- en feestdagen verzorgen de pensionklanten zelf via een eigen schema het buitenzetten en binnenhalen van de groepjes. Afhankelijk van de grootte van de paardengroepjes bent u dus 1 x per 2 - 3 weken aan de beurt met buiten/binnen zetten. Dit kost u ongeveer een kleine 30 minuten tijd. Het voeren gebeurt door de pensionstal.
Vanaf 18.00 uur zijn beide paddocks weer vrij om in te rijden, paarden los te gooien of te longeren.
Onze rijbakken
Rijbakken

Bekijk de mogelijkheden

Onze rijbakken
Voeding

Toelichting voeren paarden

 
Onze rijbakken
Weidegang

Toelichting zomerbeweiding