Pensionstalling

Uw paard komt elke dag buiten zonder uw aanwezigheid in zomer en winter!!

Huisvesting paarden

Paardenpension De Frissche Roemer biedt u mooie ruime stallen, waar in vier verschillende afdelingen 50 paarden en pony's afhankelijk van hun grootte optimaal individueel gestald kunnen worden.
De pensionstal biedt 4 verschillende grootte boxen. Gekozen kan worden uit een box van 8,5 m2 (ponybox), een box van 9,5 m2 (medium), een box van 10,5 m2 (large) en een box van 13,2 m2 (4m x 3,30 m, Extra Large). De boxen zijn voorzien van open traliehekken, waardoor de paarden en pony´s veelvuldig onderling sociaal contact kunnen onderhouden. Tevens hebben de boxdeuren een open front, zodat de paarden lekker mee kunnen kijken.

Dagindeling

Zomer (medio april - oktober)

Vanaf 08.30 uur krijgen alle paarden krachtvoer. Daarna wordt elk paard aan het halster in zijn/haar eigen groepje op het weiland neergezet.
Op het weiland staan drinkwaterbakken die dagelijkse bijgevuld en ververst worden. Vanaf 17.00 uur wordt elk paard aan het halster weer naar binnen gelopen waar de 2e krachtvoergift al voor hem/haar klaarligt.
Voorts krijgen alle paarden nog een ruwvoergift die eventueel ook s'avonds nog om 21.30 uur verstrekt kan worden.

Alle paarden gaan elke dag in eigen vaste groepjes minimaal 7 uur het weiland op. Van maandag tot zaterdag wordt dit door de (medewerkers van) pensionstal verzorgd, zodat u niet perse naar stal hoeft te komen.
Alleen op de zon- en feestdagen verzorgen de pensionklanten zelf via een schema het buitenzetten en binnenhalen van de groepjes. Afhankelijk van de grootte van de paardengroepjes bent u dus 1 x per 2 - 3 weken aan de beurt met buiten/binnen zetten. Dit kost u ongeveer een kleine 30 minuten tijd. Het voeren gebeurt door de pensionstal.

Winter (medio oktober - april)

Vanaf 08.30 uur krijgen alle paarden krachtvoer. Elk paard/pony is in een vaste merrie/ruinen groep ingedeeld op een vast tijdstip per dag.
De vaste tijdstippen zijn 09.00 / 11.00 / 13.00 / 15.00 uur.

Groep 1 en 2 gaan om 9.00 uur naar buiten in de twee afzonderlijke zandpaddocks van elk 40 x 20 meter.

Om 11.00 uur wordt groep 1 + 2 binnen gezet en vervolgens worden groep 3 + 4 weer buitengezet in de twee afzonderlijke zandpaddocks. Zo wordt de hele dag door gewisseld op de vaste tijdstippen.
Vanaf 9.30 uur volgt de 1e ruwvoerbeurt per box
Om 13.00 uur volgt een 2e ruwvoerbeurt per box.
Om 17.00 uur komen de laatste groepen weer binnen en volgt de 3e ruwvoerbeurt per box.
Eventueel kan ook om 21.30 uur nog een 4e ruwvoerbeurt verstrekt worden. Op de dag wordt dan minder verstrekt.

Alleen op de zon- en feestdagen verzorgen de pensionklanten zelf via een schema het buitenzetten en binnenhalen van de groepjes. Afhankelijk van de grootte van de paardengroepjes bent u dus 1 x per 2 - 3 weken aan de beurt met buiten/binnen zetten. Dit kost u ongeveer een kleine 30 minuten tijd. Het voeren gebeurt door de pensionstal.

Vanaf 18.00 uur zijn beide paddocks weer vrij om in te rijden, paarden los te gooien of te longeren.

Boxprijzen & openingstijden

Ponybox € 222,- per maand*
Mediumbox € 258,- per maand*
Large box € 284,- per maand*
Xlarge box € 310,- per maand*
* In de prijs zijn inbegrepen:
 • Voeren (krachtvoer 2 x per dag en ruwvoer meerdere malen vanwege rust in de stal);
 • Gebruik ECOFLAX® vlaslemen voor in de box;
 • Ruime afsluitbare zadelkast (afm 1,00 x 0,70 x 0,63);
 • Iedere dag in groepen buiten en binnen zetten van de paarden;
 • Zomerbeweiding. De paarden kunnen dus elke dag naar buiten als het lekker weer is en de graszode het toelaat. Er is land en gras genoeg;
 • Gebruik van Agterberg binnenbak met hoge schuinehoekboarding (30 x 15 m);
 • Gebruik van een gedraineerde dressuur buitenbak (20 x 40 m.), voorzien van buitenverlichting (6 stuks);
 • Gebruik van gedraineerde longeercirkel, voorzien van buitenverlichting;
 • Gebruik van gedraineerde 2 zandpaddock/losgooipaddock (20 x 40 m). In de zomer wordt 1 paddock vaak gebruikt als springtuin. In de winter pas na 18.00 uur mogelijk;
 • Gebruik overige faciliteiten, o.a. eigen oprij pad met afsluitbaar hek, ruime autoparkeerplaats, spuit/wasplaats (met koud en warm water), dames- en herentoilet en kantine;
 • Boxen met een buitenraam kosten 5 euro per maand meer. Alleen bij large- en Xlarge boxen mogelijk.

Niet inbegrepen zijn uitmesten, dierenarts-, hoefsmid en tandartskosten, trailerstalling (wel mogelijk).

Doordat de paarden op ECOFLAX® vlaslemen staan is het uitmesten veel gemakkelijker en minder bewerkelijk dan op stro. Probeer eventueel het mesten onderling met andere stalgenoten te regelen, anders vragen wij u hiervoor een kleine meerprijs.

Openingstijden:

Hele week van 8.30 uur tot 22.00 uur.
Bel voor meer informatie en beschikbaarheid van de boxen naar:
Tel.:030-2441624
Mobiel: 06-10535008

Toelichting zomerbeweiding

Als het weer het toelaat kunnen alle paarden en pony's in het voorjaar vroeg het verse grasland in. Het seizoen loopt officieel van 1 mei tot 1 oktober, maar kan door weersveranderingen vervroegd of verlengd worden.

Rondom de pensionstal zijn dicht bij de stallen verschillende weiden gemaakt voor gescheiden beweiden van de merries en ruinen. De paarden staan dus groepsgewijs in de wei, waarbij groepsgrootte en hiërarchie van de groep bepalend zijn voor de indelingen.

In de verschillende afzonderlijke weiden waarvan de oppervlakte uiteen kan lopen van 2500 tot circa 8000 m2 afhankelijk van de groepsgrootte staan waterbakken opgesteld, zodat de paarden niet altijd uit de sloot hoeven te drinken. Deze bakken worden dagelijks bijgevuld met vers water.

Toelichting voeren paarden

Als standaard krachtvoer wordt Subli basisbrok gebruikt. Dit krachtvoer is de voornaamste aanvulling op de mineralen en vitaminen behoefte van de paarden. Klanten kunnen eventueel ook eigen slobbers, muesli's of andere voeders willen voeren.

Ook het toevoegen van medicijnen is mogelijk via de voeders. Dit wordt dan door de klant in voerbakjes die kant-en-klaar zijn voor de box neergezet, zodat de stal ze per voerbeurt kan verstrekken.

Het ruwvoer komt van 17 hectare grasland in volledig eigendom van de pensionstal. Hierdoor kan de pensionstal een constantere en betere kwaliteit van het gedroogde gras krijgen en is de pensionstal niet afhankelijk van gras uit de soms wispelturige handel.

De pensionstal probeert het ruwvoer zo droog mogelijk te krijgen, zodat de balen gras tegen hooikwaliteit aanzitten. Dit bevordert de houdbaarheid, verlaagd de geuroverlast, en is makkelijker opneembaar voor de paarden.

De klant kan in overleg met de pensionstal over de gevoerde hoeveelheden en deze kunnen eventueel dagelijks bijgesteld worden.

Pensioen-, Rust- en Vakantiepaarden

Pensionstal De Frissche Roemer biedt ook plaats aan pensioenpaarden die hun rust verdiend hebben en vakantiepaarden. Deze paarden komen ook elke dag buiten, op dezelfde manier als de andere paarden. Eventueel is er per jaar ook een "ouderenclub" te vormen.